BT Enginyeria

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini btenginyeria.com pertanyen a REDA BRUSSOSA ENGINYERS, S.L.P, amb domicili l c/ Impressors Oliva, núm.2 bis local b (Girona).

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. REDA BRUSSOSA ENGINYERS, S.L.P no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a btenginyeria.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. REDA BRUSSOSA ENGINYERS, S.L.P no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

 

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals recollides durant la nostra relació professional, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de REDA BRUSSOSA ENGINYERS, S.L.P., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis d'enginyeria, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions comercials, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

REDA BRUSSOSA ENGINYERS, S.L.P., manifesta que compleix tots els requisits legals i les mesures de seguretat establerts a la LOPD i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d'obligat compliment que estipula la Llei.

L'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a c/ Impressors Oliva, núm.2 bis local b (Girona), mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.

 

AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇAR AMB BTPROJECTES.COM

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom "BT Enginyeria" i/o altres paraules clau.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació dels serveis pactats i per l'enviament d'informació dels nostres serveis i de les nostres empreses col·laboradores a fi i efecte de millorar la prestació sol·licitada.

En qualsevol cas li recordem que pot exercitar respecte a les seves dades personals els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se mitjançant l’adreça de correu electrònic btgirona2@telefonica.net

A fi que la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errades demanem als nostres usuaris i clients que ens comuniquin al mes aviat possible les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.