BT Enginyeria

Serveis

Enginyeria Industrial

 • Enginyers assessors d’administracions públiques tant municipals com comarcals.
 • Projectes d’urbanització.
 • Projectes elèctrics.
 • Projectes de calefacció i climatització.
 • Projectes de gasos combustibles.
 • Projectes d’aparells de pressió.
 • Gestió de projectes de telecomunicacions.
 • Projectes de càlcul d’estructures.
 • Projectes de construcció de naus industrials.
 • Projectes d’indústries alimentàries.
 • Plànols d’estat actual.
 • Especificacions per actuacions contra la legionel.la en instal.lacions.

Enginyeria Industrial

 • Aixecaments topogràfics de finques. Plànols topogràfics.
 • Certificacions i certificats d’instal.lacions.
 • Marques i patents.
 • Gestions i tramitacions amb administració i companyies subministradores
 • Auditories Energètiques
 • Projectes i Càlculs d’instal.lacions d’energia solar tèrmica fotovoltaica.
 • Projectes i Estudis d’instal.lacions Solars ACS amb energia solar.
 • Climatització per piscines.
 • Estudis Instal·lacions Fotovoltaiques.
 • Instal.lacions contra incendis.
 • Especificacions per actuacions contra la legionel.la en instal.lacions.

Prevenció de riscos

 • Avaluació de riscos.
 • Redacció Plans d’Autoprotecció ( PAU ) per activitats i centres
 • Redacció i Coordinació d’Estudis de Seguretat i Salut
 • Redacció Plans de Seguretat i Salut
 • Coordinació de Seguretat i Salut fase execució
 • Assessorament i control compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assessorament i certificació de l’adaptació de màquines a Reial Decret 1215/1997.
 • Cursos de formació : seguretat industrial, conductor de carretilles elevadors, seguretat alimentària, manipulador d’aliments,  etc.

Enginyeria ambiental

 • Projecte d’activitats recreatives segons la Llei 11/2009.
 • Projectes tècnics i tramitació de llicències d’activitats i obertura.
 • Projectes de legalització i adequació d’activitats.
 • Implantació de normes ISO 9000 i 4000
 • Estudis acústics i sonometries.
 • Cursos de formació a mida : estalvi energètic, legionel.la, manipulació d’aliments, plans d’autocontrol, etc.

Assessorament

 • Assessorament en la correcció de les no conformitats sorgides durant les auditories de certificació i/o verificació.
 • Dictàmens, valoracions i peritatges.
 • Assessorament en seguretat, qualitat i medi ambient.
 • Assessorament en tractament de residus i d’aigües residuals.
 • Consultoria, assessoria i auditoria de TIC
 • Implantació de la nova normativa de transport de mercaderies perilloses per carretera (ADR) : Conseller de Seguretat.

Vehicles

 • Projectes de reforma de vehicles (turismes i vehicles industrials).
 • Fitxes tècniques reduïdes per a vehicles d’importació.
 • Tramitació de la catalogació de vehicles històrics.
 • Tramitació d’homologacions individuals.